Banery

Treść strony Aktualności 2023

ROZPOCZYNAMY NOWE PROJEKTY STYPENDIALNE

Informujemy, że zakończyliśmy nabory w dotychczasowych projektach stypendialnych: „Prymus Pomorza i Kujaw”, „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” oraz „Humaniści na start!”.
Rozpoczynamy nowe projekty stypendialne. Nabory wniosków o stypendia we wrześniu 2023 r.

 

Uczniowie techników i szkół branżowych mogą ubiegać się o stypendium w projekcie „Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza”.
Zapraszamy na nową stronę: zawodowetalenty.kujawsko-pomorskie.pl

 

Uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych i uczniowie liceów ogólnokształcących, a także uczniowie odpowiednich klas szkół artystycznych mogą ubiegać się o stypendium w projekcie „Prymus Pomorza i Kujaw II”.
Zapraszamy na nową stronę: prymus2.kujawsko-pomorskie.pl

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU

Od 17.04.2023 r. maturzyści oraz uczniowie klas 8 szkół podstawowych (od 15.05.2022 r. pozostali stypendyści) mogą wypełniać formularz sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego (SIPRE). Dostęp do sprawozdania wymaga zalogowania się do elektronicznego generatora dostępnego na stronie internetowej projektu "Humaniści na start!".

Aby uzyskać dostęp, po zalogowaniu na konto Wnioskodawcy należy kliknąć pasek z właściwą sygnaturą wniosku, a następnie przycisk "Edytuj sprawozdanie z realizacji IPREU". Należy dodatkowo upewnić się, czy u góry strony widoczny jest właściwy projekt i nabór wniosków (prawidłowo: Stypendia "Humaniści na start!" (NABÓR 2022/2023))

UWAGI!

 1. Sprawozdanie wymaga akceptacji opiekuna dydaktycznego stypendysty.

 2. Sprawozdanie należy dostarczyć w terminie do 30 czerwca 2023 r. do Departamentu Edukacji. Wysyłki kierować pod adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Departament Edukacji
  Pl. Teatralny 2
  87-100 Toruń
  z dopiskiem "Humaniści na start! - SPRAWOZDANIE"
  lub dostarczyć osobiście do Punktu Informacyjno-Podawczego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

 3. Stypendysta traci prawo do stypendium w przypadku, gdy nie zrealizuje indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego lub nie przedłoży, w terminie do 30 czerwca 2023 r., sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.

 4. W przypadku utraty prawa do stypendium, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu pobranej w roku szkolnym kwoty stypendium wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania stypendium uczniowi do dnia zwrotu, na wskazany nr rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Dostęp, przygotowanie i podpisanie Sprawozdania. Krok po kroku.

 1. Na stronie internetowej projektu należy kliknąć przycisk „Zaloguj”.
 2. Następnie należy wprowadzić a) adres e-mail, b) hasło i kliknąć „ZALOGUJ SIĘ”. Uwaga, w przypadku problemów z hasłem można skorzystać z funkcji „ZAPOMNIAŁEM HASŁA” widocznym w panelu logowania lub skontaktować się z pracownikiem biura projektu „Humaniści na start!”.
 3. Po zalogowaniu się należy upewnić się, że w belce widniejącej w górnej części ekranu widnieje projekt i nabór „Stypendia „Humaniści na start!” (NABÓR 2022/2023)”. Jeśli widnieje inny projekt/nabór, należy to zmienić korzystając z przycisku „zmień>>”.
 4. Powinna być widoczna lista przygotowanych wcześniej wniosków stypendialnych dostępnych w ramach odrębnych sygnatur. W przypadku listy kilku wniosków, wniosek złożony do Urzędu powinien być widoczny na samej górze.
 5. Po kliknięciu w pasek z tym wnioskiem rozwija się menu z dostępnymi przyciskami.
 6. Należy kliknąć przycisk „Edytuj sprawozdanie z realizacji IPREU”.
 7. Następnie należy wypełnić dokument we współpracy z opiekunem dydaktycznym wskazanym przy okazji sporządzania indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia przez dyrektora szkoły. Dla ułatwienia komunikacji można skorzystać z poczty elektronicznej przesyłając propozycję tego dokumentu. Propozycję tę należy zapisać jako wersję roboczą (zakładka „ZAPISZ FORMULARZ” i następnie przycisk „SPRAWDŹ POLA I ZAPISZ JAKO WERSJA ROBOCZA”). Wersja robocza formularza będzie dostępna w formacie pdf. Aby ją pobrać należy w menu wybrać „Twoje formularze”, następnie ponownie kliknąć wniosek z odpowiednią sygnaturą aby rozwinąć dostępne przyciski, następnie wybrać przycisk „Pobierz wniosek, załączniki”. Sprawozdanie będzie dostępne do pobrania pod nazwą „Sprawozdanie z realizacji IPRE na rok szkolny 2022/2023 – wersja robocza”.
 8. Dokument zapisany w wersji roboczej można dowolnie długo edytować. Finalna wersja, która będzie drukowana do formy papierowej musi być uprzednio zapisana w wersji ostatecznej (zakładka „ZAPISZ FORMULARZ” i następnie przycisk „ZATWIERDŻ JAKO WERSJĘ OSTATECZNĄ”).
 9. Wersję ostateczną Sprawozdania pobiera się analogicznie jak wersję roboczą. Wersję ostateczną należy następnie wydrukować do formy papierowej. Dla Urzędu należy przygotować jeden egzemplarz.
 10. Wydruk wymaga akceptacji dwóch osób.: (1). wnioskodawcy (rodzic/opiekun prawny) lub pełnoletniego ucznia (stypendysty), (2). opiekuna dydaktycznego stypendysty.

Wypłata 1 transzy stypendium 15 marca

Pierwsza (z dwóch) transza stypendium w projekcie "Humaniści na start!" zostanie zrealizowana w dniu 15 marca 2023 r. i będzie stanowiła połowę przyznanego stypendium.

Stypendystom gratulujemy sukcesów w nauce i jednocześnie życzymy dalszych sukcesów oraz zaangażowania w rozwój edukacyjny. Dziękujemy również rodzicom, nauczycielom i dyrektorom szkół za zaangażowanie.

Umowy stypendialne dostępne od 20 stycznia 2023

Szanowni Państwo,

Informujemy o trwającym procesie przekazywania umów stypendialnych. Do piątku 20 stycznia 2023 r. do godziny 15:00 otrzymacie Państwo umowę stypendialną podpisaną elektronicznie przez przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Umowy stypendialne dostępne będą po zalogowaniu (przycisk „Zaloguj”). Umowa będzie widoczna pod przyciskiem „Wiadomości”

Instrukcja:

 1. po zalogowaniu należy upewnić się, że w belce widniejącej w górnej części ekranu widnieje projekt i nabór „Stypendia „Humaniści na start!” (NABÓR 2022/2023)”. Jeśli widnieje inny projekt/nabór, należy to zmienić korzystając z przycisku „zmień>>” .
 2. Powinna być widoczna lista przygotowanych wcześniej wniosków stypendialnych dostępnych w ramach odrębnych sygnatur. W przypadku listy kilku wniosków, wniosek złożony do Urzędu powinien być widoczny na samej górze.
 3. Po kliknięciu w pasek z tym wnioskiem rozwija się menu z dostępnymi przyciskami.
 4. Należy kliknąć przycisk „Wiadomości”), a następnie kliknąć w wiadomość o temacie "Umowa stypendialna i oświadczenie uczestnika projektu". Do wiadomości dołączona jest umowa.

Prosimy o:

 1. podpisanie wydruku załączonej umowy stypendialnej (3 egzemplarze, z tego 2 egzemplarze dla Urzędu Marszałkowskiego) Uwaga! Na drugiej stronie umowy winny być widoczne graficzne nadruki informujące o podpisaniu umowy przez trzy osoby ze strony Województwa. Na wydruku umowy winny być również widoczne polskie litery. Umowa może być wydrukowana w wersji czarno-białej lub kolorowej, najlepiej dwustronnie. Jeśli nie widać graficznych nadruków podpisów (niebieskich stalówek), należy dokument otworzyć w innej aplikacji;
 2. podpisanie oświadczenia uczestnika projektu (1 egzemplarz, dokument podpisuje ta sama osoba, która podpisuje umowę stypendialną, dodatkowo może podpisać się stypendysta). Dokument dostępny w zakładce „Pobierz wniosek, załączniki” – po zalogowaniu na konto wnioskodawcy);
 3. dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie do 31 stycznia 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego):
  • 2 podpisanych egzemplarzy umowy,
  • 1 podpisanego oświadczenia uczestnika projektu

         Wysyłkę proszę kierować na: Departament Edukacji, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem „Humaniści na start!”.

         Osobiście dokumenty można dostarczyć do Punktu Informacyjno-Podawczego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Uwaga! Jeżeli część z wyżej wymienionych dokumentów została wcześniej dostarczona i nie zgłoszono zastrzeżeń do tychże dokumentów, nie należy ponownie ich dostarczać.

ROZPOCZYNAMY NOWE PROJEKTY STYPENDIALNE

Informujemy, że zakończyliśmy nabory w dotychczasowych projektach stypendialnych: „Prymus Pomorza i Kujaw”, „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” oraz „Humaniści na start!”.
Rozpoczynamy nowe projekty stypendialne. Nabory wniosków o stypendia we wrześniu 2023 r.

 

Uczniowie techników i szkół branżowych mogą ubiegać się o stypendium w projekcie „Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza”.
Zapraszamy na nową stronę: zawodowetalenty.kujawsko-pomorskie.pl

 

Uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych i uczniowie liceów ogólnokształcących, a także uczniowie odpowiednich klas szkół artystycznych mogą ubiegać się o stypendium w projekcie „Prymus Pomorza i Kujaw II”.
Zapraszamy na nową stronę: prymus2.kujawsko-pomorskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

BIURO PROJEKTU:
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń.
Pok 259, II piętro budynku Arpol

 

Informacji udzielają:

Maria Bartkowska
tel. 668 507 768
e-mail: m.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Maja Kowalkowska
tel. 571 293 000
e-mail: m.kowalkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Departament Edukacji
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
dopisek "Humaniści na start!"

 

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl


Godziny pracy interesantów
w Urzędzie Marszałkowskim:

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

 

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu