Banery

Treść strony Aktualności 2022

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW 2022/2023

I. Uzupełnienie wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu oraz Oświadczenie o rachunku bankowym na potrzeby wypłaty stypendium

Aby przygotować powyższe dokumenty należy:

 1. Wypełnić formularz elektronicznie i zapisać go w wersji ostatecznej
  a) Na stronie internetowej projektu należy kliknąć przycisk „Zaloguj”.
  b) Następnie należy wprowadzić:
     - adres e-mail,
     - hasło i kliknąć „ZALOGUJ SIĘ”.

Uwaga - w przypadku problemów z hasłem można skorzystać z funkcji „ZAPOMNIAŁEM HASŁA” widocznym w panelu logowania lub skontaktować się z pracownikiem biura projektu „Humaniści na start!”.

 • Po zalogowaniu się należy upewnić się, że w belce widniejącej w górnej części ekranu widnieje projekt i nabór „Stypendia „Humaniści na start!” (NABÓR 2022/2023)”. Jeśli widnieje inny projekt/nabór, należy to zmienić korzystając z przycisku „zmień>>”.
 • Powinna być widoczna lista przygotowanych wcześniej wniosków stypendialnych dostępnych w ramach odrębnych sygnatur. W przypadku listy kilku wniosków, wniosek złożony do Urzędu powinien być widoczny na samej górze.
 • Po kliknięciu w pasek z tym wnioskiem (sygnatura wniosku) rozwija się menu z dostępnymi przyciskami.
 • Należy kliknąć przycisk „Edytuj formularz uzupełnienia wniosku”.
 • Następnie należy wypełnić formularz elektronicznie poprzez wypełnienie wszystkich zakładek formularza: „Dane stypendysty”, „Dane osoby podpisującej umowę”, „Przekazanie stypendium”, „Status uczestnika”.
 • Następnie należy zapisać formularz korzystając z zakładki „Zapisz formularz”.

Można zapisać dane w wersji roboczej „Sprawdź pola i zapisz jako wersja robocza” lub w wersji ostatecznej „Zatwierdź jako wersję ostateczną”.

Dokument zapisany w wersji roboczej można dowolnie długo edytować. Finalna wersja, która będzie drukowana do formy papierowej musi być uprzednio zapisana w wersji ostatecznej. Prosimy przed zapisaniem wersji ostatecznej zweryfikować poprawność wprowadzonych danych. Są one bowiem wykorzystane do przygotowania umowy stypendialnej oraz polecenia przelewu stypendium. W szczególności, w przypadku wykrycia nieprawidłowości, prosimy o niezwłoczny kontakt z pracownikiem projektu.

 1. Wydrukować oba formularze pdf do wersji papierowej, podpisać i przekazać do Urzędu (najlepiej w komplecie razem z Indywidualnym Planem Rozwoju Edukacyjnego).

  Po zapisaniu wersji ostatecznych formularza uzupełnienia wniosku:
  a) Kliknąć przycisk „Pobierz wniosek, załączniki”
  Będą widoczne do pobrania między innymi pliki:
     - Oświadczenie o rachunku bankowym na potrzeby wypłaty stypendium
    
  - Dane uzupełniające do wniosku o przyznanie stypendium
  Oba należy pobrać i wydrukować do wersji papierowej, format A4.

„Dane uzupełniające do wniosku o przyznanie stypendium” oraz „Oświadczenie o rachunku bankowym na potrzeby wypłaty stypendium” podpisuje z datą bieżącą Wnioskodawca (osoba, która we wrześniu podpisywała wniosek o przyznanie stypendium) lub pełnoletni Stypendysta.

II. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPREU)

Aby przygotować powyższy dokument należy:

 1. Wypełnić formularz elektronicznie i zapisać go w wersji ostatecznej
 • Kliknąć przycisk „Edytuj IPREU” (widoczny obok przycisku „Edytuj formularz uzupełnienia wniosku”)
 • Następnie należy wypełnić dokument we współpracy z opiekunem dydaktycznym wskazanym przez dyrektora szkoły. Dla ułatwienia komunikacji można skorzystać
  z poczty elektronicznej przesyłając propozycję tego dokumentu.
  Propozycję tę należy zapisać jako wersję roboczą (zakładka „ZAPISZ FORMULARZ” i następnie przycisk „SPRAWDŹ POLA I ZAPISZ JAKO WERSJA ROBOCZA”). Wersja robocza formularza będzie dostępna w formacie pdf.
  Wszystkie formularze dostępne są w MENU: „Twoje formularze”.
 • Następnie ponownie kliknąć wniosek z odpowiednią sygnaturą, aby rozwinąć dostępne przyciski, następnie wybrać przycisk „Pobierz wniosek, załączniki”. IPREU będzie dostępne do pobrania pod nazwą „Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia na rok szkolny 2022/2023 – wersja robocza”.
  Dokument zapisany w wersji roboczej można dowolnie długo edytować.
 • Po weryfikacji wersji roboczej zapisujemy formularz w wersji ostatecznej (zakładka „ZAPISZ FORMULARZ” i następnie przycisk „ZATWIERDŹ JAKO WERSJĘ OSTATECZNĄ”).
 1. Wydrukować formularz pdf do wersji papierowej ostatecznej, UZUPEŁNIĆ POLE "PROFIL UCZNIA", podpisać i przekazać do Urzędu. Formularz dostępny jest poprzez przycisk „Pobierz wniosek, załączniki” lub z MENU (lewy górny róg ekranu; Twoje formularze; klikając w sygnaturę)

Wydruk formularza IPREU należy uzupełnić odręcznie w miejscu "PROFIL UCZNIA" (INDYWIDUALNA DIAGNOZA POTRZEB UCZNIA).

Uzupełnienia w tym miejscu dokonuje opiekun dydaktyczny (nauczyciel lub pedagog szkolny wskazany przez dyrektora szkoły).

Formularz IPREU podpisują trzy osoby:

 • wnioskodawca (rodzic/opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń (stypendysta),
 • opiekun dydaktyczny stypendysty oraz
 • dyrektor szkoły.

  Podpis wnioskodawcy/stypendysty należy złożyć w odpowiednim miejscu wydrukowanego dokumentu. Jest tam również miejsce na pozostałe podpisy.

wstecz

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

BIURO PROJEKTU:
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń.
Pok 259, II piętro budynku Arpol

 

Informacji udzielają:

Maria Bartkowska
tel. 668 507 768
e-mail: m.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Maja Kowalkowska
tel. 56 652 18 87
e-mail: m.kowalkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Piotr Nadolny
tel. 668 506 961
e-mail: p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl

Departament Edukacji
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
dopisek "Humaniści na start!"

 

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl


Godziny pracy interesantów
w Urzędzie Marszałkowskim:

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

 

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu