Banery

Treść strony Aktualności 2021

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU

Od 27.04.2021 r. maturzyści oraz ośmioklasiści a od 14.05.2021 r. pozostali stypendyści mogą wypełniać formularz sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (SIPREU).

Dostęp do sprawozdania wymaga zalogowania się do elektronicznego generatora dostępnego na stronie internetowej projektu "Humaniści na start!".

Stypendysta zobowiązany jest wypełnić SIPREU, wydrukować wygenerowany plik pdf do formy papierowej (najlepiej dwustronnej, format A4), uzyskać na tym wydruku niezbędne podpisy oraz dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Sprawozdanie wymaga akceptacji opiekuna dydaktycznego stypendysty. Opiekun dydaktyczny akceptuje sprawozdanie albo poprzez złożenie podpisu na wydruku papierowym sprawozdania, albo poprzez złożenie oświadczenia (wzór oświadczenia umieszczono poniżej). 

Podpisane przez opiekuna dydaktycznego oświadczenie - oryginał lub skan - należy dołączyć do sprawozdania.

Stypendysta winien dostarczyć sprawozdanie do Departamentu Edukacji w terminie do 30 czerwca 2021 r.

Wysyłki proszę kierować na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem "Humaniści na start! - SPRAWOZDANIE" lub dostarczyć osobiście do Punktu Informacyjno-Podawczego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Jednocześnie zobowiązani są Państwo do wypełnienia dołączonej do sprawozdania ankiety on-line.

wstecz

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

BIURO PROJEKTU:
ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń.
Pok 50 budynku głównego Medyczno - Społecznego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

 

Informacji udzielają:

Kamila Łajczak
tel. 883 359 314

e-mail: k.lajczak@kujawsko-pomorskie.pl

Renata Topolewska
tel. 883 353 678
e-mail: r.topolewska@kujawsko-pomorskie.pl

Departament Edukacji
ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
dopisek "Humaniści na start!"

 

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl


Godziny pracy interesantów
w Urzędzie Marszałkowskim:

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

 

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu