Banery

Treść strony Aktualności 2020

INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU EDUKACYJNEGO UCZNIA

Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPREU) w ramach projektu „Humaniści na start!” na rok szkolny 2020/2021 należy wraz z dwoma egzemplarzami umowy stypendialnej oraz Oświadczeniem uczestnika projektu dostarczyć w terminie do 29 stycznia 2021 r. pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym: Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

z  dopiskiem: uzupełnienie wniosku – projekt „Humaniści na start!”

Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia wypełnia osoba, która ma utworzone konto i przygotowywała wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021. Należy pamiętać, że zapisy merytoryczne w tym dokumencie podlegają uzgodnieniu z opiekunem dydaktycznym, którego wybór musi być zaakceptowany przez dyrektora szkoły.

W Indywidulanym Planie Rozwoju Edukacyjnego Ucznia wskazane cele, zadania oraz rezultaty winny dotyczyć obszarów z dziedziny nauk humanistycznych.

Dostęp, przygotowanie i podpisanie IPREU. Krok po kroku.

  1. Na stronie internetowej projektu należy kliknąć przycisk „Zaloguj”.
  2. Następnie należy wprowadzić a) adres e-mail, b) hasło i kliknąć „ZALOGUJ SIĘ”. Uwaga, w przypadku problemów z hasłem można skorzystać z funkcji „ZAPOMNIAŁEM HASŁA” widocznym w panelu logowania lub skontaktować się z pracownikiem biura projektu „Humaniści na start!”.
  3. Po zalogowaniu się należy upewnić się, że w belce widniejącej w górnej części ekranu widnieje projekt i nabór „Stypendia „Humaniści na start!” (NABÓR 2020/2021)”. Jeśli widnieje inny projekt/nabór, należy to zmienić korzystając z przycisku „zmień>>”.
  4. Powinna być widoczna lista przygotowanych wcześniej wniosków stypendialnych dostępnych w ramach odrębnych sygnatur. W przypadku listy kilku wniosków, wniosek złożony do Urzędu powinien być widoczny na samej górze.
  5. Po kliknięciu w pasek z tym wnioskiem rozwija się menu z dostępnymi przyciskami.
  6. Należy kliknąć przycisk „Edytuj IPREU”.
  7. Następnie należy wypełnić dokument we współpracy z opiekunem dydaktycznym wskazanym przez dyrektora szkoły. Dla ułatwienia komunikacji można skorzystać z poczty elektronicznej przesyłając propozycję tego dokumentu. Propozycję tę należy zapisać jako wersję roboczą (zakładka „ZAPISZ FORMULARZ” i następnie przycisk „SPRAWDŹ POLA I ZAPISZ JAKO WERSJA ROBOCZA”). Wersja robocza formularza będzie dostępna w formacie pdf. Aby ją pobrać należy w menu wybrać „Twoje formularze”, następnie ponownie kliknąć wniosek z odpowiednią sygnaturą aby rozwinąć dostępne przyciski, następnie wybrać przycisk „Pobierz wniosek, załączniki”. IPREU będzie dostępne do pobrania pod nazwą „Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia na rok szkolny 2020/2021 – wersja robocza”.
  8. Dokument zapisany w wersji roboczej można dowolnie długo edytować. Finalna wersja, która będzie drukowana do formy papierowej musi być uprzednio zapisana w wersji ostatecznej (zakładka „ZAPISZ FORMULARZ” i następnie przycisk „ZATWIERDŻ JAKO WERSJĘ OSTATECZNĄ”).
  9. Wersję ostateczną IPREU pobiera się analogicznie jak wersję roboczą. Wersję ostateczną należy następnie wydrukować do formy papierowej. Dla Urzędu należy przygotować jeden egzemplarz.
  10. Wydruk wymaga akceptacji trzech osób.: 1. wnioskodawcy (rodzic/opiekun prawny) lub pełnoletniego ucznia (stypendysty), 2. opiekuna dydaktycznego stypendysty oraz 3. dyrektora szkoły. Podpis wnioskodawcy/stypendysty należy złożyć w odpowiednim miejscu wydrukowanego dokumentu. Jest tam również miejsce na pozostałe podpisy. Z uwagi na pandemię SARS-CoV-2 dopuszcza się e‑mailową akceptację IPREU przez opiekuna dydaktycznego oraz dyrektora szkoły w miejsce złożenia podpisu na dokumencie drukowanym. Technicznie należy w tej sytuacji wydrukować IPREU i podpisać wersję papierową w odpowiednim miejscu przez wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia, a do tego wydruku dołączyć wydruki akceptacji e-mailowych opiekuna dydaktycznego oraz dyrektora szkoły (wzory poniżej).

 

Wzór akceptacji opiekuna dydaktycznego (MS Word) (PDF)

Wzór akceptacji dyrektora szkoły (MS Word) (PDF)

Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego

wstecz

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

BIURO PROJEKTU:
ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń.
Pok 50 budynku głównego Medyczno - Społecznego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

 

Informacji udzielają:

Kamila Łajczak
tel. 883 359 314

e-mail: k.lajczak@kujawsko-pomorskie.pl

Renata Topolewska
tel. 883 353 678
e-mail: r.topolewska@kujawsko-pomorskie.pl

Departament Edukacji
ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
dopisek "Humaniści na start!"

 

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl


Godziny pracy interesantów
w Urzędzie Marszałkowskim:

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

 

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu